Bel ons 06 12 17 85 21 *Facebook


Free wifi

 

* telefonisch beperkt bereikbaar, voorkeur gaat uit om ons eerst een mail

   te sturen

 

 
Leveringsvoorwaarden

Leverings- / Annuleringsvoorwaarden VEKABO

 

1. De contractant is bevoegd de overeenkomst schriftelijk te annuleren.

 

2. a. Annuleringsregeling voor een grote groep.

Ingeval van annulering is de contractant aan de ondernemer de volgende schadeloosstelling

verschuldigd:

- bij annulering tot zes maanden voor de ingangsdatum: 25 % van de overeengekomen prijs;

- bij annulering tot vier maanden voor de ingangsdatum: 50 % van de overeengekomen prijs;

- bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum: 75 % van de overeengekomen prijs;

- bij annulering binnen twee maanden voor de ingangsdatum: 90 % van de overeengekomen prijs;

- bij annulering of niet verschijnen op de ingangsdatum is de contractant de overeengekomen prijs

verschuldigd.

 

2. b. Annuleringsregeling voor een kleine groep.

Ingeval van annulering is de contractant aan de ondernemer de volgende schadeloosstelling

verschuldigd:

- bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum: 15 % van de overeengekomen prijs;

- bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum: 50 % van de overeengekomen prijs;

- bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum: 75 % van de overeengekomen prijs;

- bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum: 90 % van de overeengekomen prijs;

- bij annulering of niet verschijnen op de ingangsdatum is de contractant de overeengekomen prijs

verschuldigd.

 

3. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van

administratiekosten indien de accommodatie door een andere contractant wordt gereserveerd voor

dezelfde periode of een gedeelte daarvan ten behoeve van evenveel personen of minder en er geen

ander gedeelte van de accommodatie beschikbaar is in die periode. De administratiekosten bedragen

5% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 27,50 en een maximum van € 55,-. Voor

een kleine groep kan echter het minimumbedrag nimmer de overeengekomen prijs overstijgen.


Reservering of informatie aanvragen

Heeft u interresse of vragen, vul onderstaande formulier in en er wordt spoedig contact met u opgenomen.

Aanhef (Dhr., Mevr., etc.)
Voorletters: Tussenvoegsel(s):
Achternaam:*
Adres:*
Huisnummer:*
Postcode:* Woonplaats:*
Telefoonnummer:*
E-mail:*
Selecteer accommodatie of activiteit:
Met hoeveel personen denkt u te komen:*
Wat voor soort groep bent u (bijv. school, vereniging, familie, etc.)?:*
Wanneer en voor hoelang wilt u komen:
Verdere bijzonderheden: